Kompensācija vairumtirgotājiem un aptiekām vakcinācijas kampaņā

Plānots, ka COVID-19 vakcinācijas sāksies 35 000 ģimenes ārstu praksēs no 7. aprīļa. Federālā likumā noteikto veselības apdrošināšanas ārstu asociācija (KBV), Vācijas Farmaceitu asociāciju federālā asociācija (ABDA) un Federālā farmācijas vairumtirgotāju asociācija (PHAGRO) kopā ar Federālo Veselības ministriju (BMG) izstrādāja organizatorisko modeli, lai nodrošināt vakcīnu pasūtījumus no ārstu prakses un piegādes no aptiekām.

Aptieku un vairumtirgotāju atalgojums par koronavīrusa vakcīnu izplatīšanu joprojām bija atvērts. Pārskatot Koronavīrusa vakcinācijas rīkojumu, kas stājās spēkā 2021. gada 1. aprīlī, maksa par attiecīgajiem pakalpojumiem tagad tiek regulēta.

Aptiekas saņem atlīdzību par flakonu

Pretēji ABDA prasībām paziņojumā par Koronas vakcinācijas rīkojuma likumprojektu aptiekas saņem atlīdzību par flakonu, nevis par vakcinācijas devu. Neatkarīgi no vakcīnas, sākotnēji 6,58 eiro plus tirdzniecības nodoklis ir paredzēti vakcīnu organizēšanai un vajadzību nodrošināšanai ārsta praksē.

Tomēr ABDA tiek lūgts līdz 17. maijam iesniegt BMG sarakstu, kas atspoguļo faktiskos izdevumus aptiekās. Pēc tam atalgojumu var koriģēt.

Kompensācija vairumtirgotājiem atkarībā no vakcīnas

Vairumtirgotāju atalgojums, jo īpaši par transportēšanu, iesaiņošanu un aptieku izsniegšanas organizēšanu, ir atkarīgs no attiecīgās vakcīnas aukstuma ķēdes. Piemēram, par katru vakcīnu flakonu, kuru nepieciešams atdzesēt, piemēram, Vaxzevria, 9,65 eiro, par ultra vai dziļi sasaldētām vakcīnām, piemēram, Comirnaty vai COVID-19 Vaccine Janssen, ir paredzēti 11,55 eiro plus tirdzniecības nodoklis. No 10. maija maksa par izsniegto flakonu tiks samazināta līdz EUR 6,55 plus tirdzniecības nodoklis.

Papildus vakcīnām vairumtirgotāji nodrošina arī vakcinācijas aprīkojumu un piederumus katram individuālajam pasūtījumam. Organizatoriskais darbs ir jāatlīdzina ar papildu 1,65 eiro plus tirdzniecības nodokli par flakonu.

BMG arī patur tiesības koriģēt vairumtirgotāju atalgojumu. Šim nolūkam PHAGRO līdz 2021. gada 15. jūnijam ministrijā jāiesniedz vairumtirgotāju faktisko izdevumu saraksts.

Norēķini notiek katru mēnesi

Rīkojuma likumprojektā bija paredzēts, ka aptiekas un vairumtirdzniecības atlīdzība tiks iekasēta reizi ceturksnī, izmantojot aptiekas un to datoru centrus. Jaunajā regulā ir ņemta vērā ABDA prasība par ikmēneša rēķiniem, kuriem jānotiek vēlākais līdz trešā mēneša beigām pēc norēķinu perioda, norādot BUND farmācijas centrālo numuru.

Datu centriem tiek lūgts katru mēnesi Federālajam sociālās drošības birojam iesniegt kontu kopsummu. Izmaksas tiek atlīdzinātas no veselības fonda likviditātes rezerves. Pēc tam rēķinu summa tiek nodota aptiekām, izmantojot datoru centrus, un atbilstošā daļa pēc tam tiek pārsūtīta vairumtirgotājiem.

Nepieciešamā dokumentācija visām iesaistītajām pusēm (vairumtirgotājiem, aptiekām, datu centriem) jāglabā līdz 2024. gada 31. decembrim.

Pagaidām netiek piegādāta privātajiem ārstiem

Vienlaikus ar pārskatīto Koronavīrusu vakcinācijas rīkojumu tika publicēts “Vispārējais dekrēts nodrošināt vakcīnu pret COVID-19 izplatīšanu visā valstī medicīnas praksē”. Tas skaidri nosaka, ka 14. kalendārajā nedēļā vakcīnas, ieskaitot piederumus, drīkst piegādāt tikai no aptiekām nolīgtiem ārstiem. Tāpēc sākotnēji ir aizliegta pārdošana privātiem un specializētiem ārstiem.

Arī aptiekām vakcīnas jāpasūta tikai vairumtirgotājam, kurš tās galvenokārt piegādā. Nosacījums ir tāds, ka vairumtirgotājs ir PHAGRO biedrs, tāpēc no galvenā piegādātāja var arī atkāpties, ja viņš nav federālās asociācijas biedrs.

Nākotnē plānota privātu ārstu un speciālistu iesaistīšana

Pirmajās divās nedēļās, pēc federālā veselības ministra Spāna teiktā, 940 000 Comirnaty vakcīnas devu no BioNTech / Pfizer piegādās ārsta kabinetiem. Līdz aprīļa beigām tas varētu būt trīs miljoni vakcīnas devu. Vakcinācijas kampaņā nākotnē piedalīsies arī privātie ārsti un speciālisti.

!-- GDPR -->