Oncotype DX Breast Recurrence Score® tests tiks kompensēts nākotnē

Pacienti ar krūts vēzi agrīnā stadijā, kuriem recidīva risku nevar droši noteikt, nākotnē var izmantot šo biomarķiera testu kā priekšrocību no likumā noteiktās veselības apdrošināšanas. Lēmums tiks iesniegts Federālajai Veselības ministrijai pārskatīšanai un tas stāsies spēkā pēc tam, kad nebūs iebildumu un publicēts Federālajā Vēstnesī. Uz biomarķieriem balstīta testa izmantošanu var nodrošināt kā līgumisko medicīnisko pakalpojumu pēc tam, kad novērtēšanas komisija ir izlēmusi par medicīniskās atlīdzības apmēru saskaņā ar vienoto vērtēšanas standartu.

Pārbaude kā lēmums par ķīmijterapiju vai pret to

Ja ir neskaidrības par paredzamo ķīmijterapijas individuālo ieguvumu, rezultāti ir paredzēti, lai atbalstītu kopīgu lēmumu pieņemšanu starp pacientiem un ārstiem. Medicīniskai informācijai pirms testa veikšanas G-BA nosaka obligātu pacienta informācijas izmantošanu, kas kā izdrukājama fails ir pieejama G-BA tīmekļa vietnē.

Krūts vēža recidīva risku ne vienmēr var skaidri noteikt

“Individuālā recidīva riska ikdienas noteikšanas rezultāts, izmantojot klīniskos faktorus un audzēja īpašības, ne vienmēr ir tik skaidrs, ka sievietes pēc krūts vēža operācijas var saņemt skaidru ieteikumu par vai pret papildu ķīmijterapiju. G-BA ir pārbaudījusi, kuriem pacientiem terapijas lēmumu var atbalstīt ar informāciju, kas iegūta, izmantojot biomarķiera testu, ”skaidroja Dr. Monika Lelgemann, objektīva G-BA locekle un metožu novērtēšanas apakškomitejas priekšsēdētāja. “Tagad pieņemtais lēmums ietver biomarķiera testa izmantošanu pacientiem ar audzēju, kam ir noteiktas īpašības, proti, jutība pret tādiem hormoniem kā estrogēns un progesterons un nav pierādītu augšanas receptoru. Pacientiem, kuriem pētījuma situācijas dēļ nav iesaistīti limfmezgli, līdz šim ir bijušas pieejamas pietiekamas zināšanas par testa ticamību. Tomēr G-BA diskusijas par biomarķieru atbalstītu lēmumu pieņemšanas stratēģiju agrīna krūts vēža gadījumā nav pabeigtas ar šo vērtēšanas rezultātu, bet tiks turpinātas attiecībā uz turpmākajām testa procedūrām, jo ​​īpaši gēnu ekspresijas analīzes procedūrām, un pacientu grupām.

Biomarķieru testi pārbauda dažādu gēnu aktivitāti vēža šūnās. Recidīva risks ir īpaši augsts, ja šie gēni ir ļoti aktīvi. Pašlaik tirgū pieejamie biomarķieru testi ir balstīti uz dažādām analītiskām metodēm (imūnhistoķīmija, gēnu ekspresijas analīze vai ar enzīmiem saistīti imūnsorbentu testi, īsumā - ELISA).

Par Oncotype DX® testu

Oncotype DX® krūšu testā tiek izmantota gēnu ekspresijas analīze. Tas ir vienīgais apstiprinātais genomiskais tests, lai sniegtu ticamu informāciju par gaidāmajiem ķīmijterapijas ieguvumiem un recidīva risku krūts vēža agrīnā stadijā. Pārbaude tika izstrādāta, lai pieņemtu jēgpilnu lēmumu par terapiju, pamatojoties uz informāciju par indivīda krūts vēža bioloģiju, un pielāgotu ārstēšanu indivīdam. Testa piemērošana pieņem, ka ķīmijterapiju nevar skaidri piešķirt klīnopatoloģisko kritēriju dēļ. Oncotype DX Breast Recurrence Score® tests ir pieejams Vācijā pie speciāli apmācītiem patologiem sadarbībā ar Genomic Health laboratoriju. Lai izmantotu biomarķiera testu, papildu audu noņemšana nav nepieciešama; testu var veikt ar audiem, kas jau ir noņemti.