Pētījums par tiešu perorālo antikoagulantu asiņošanas riska novērtējumu

EMA pārskata pētījuma rezultātus ar tiešajiem perorālajiem antikoagulantiem (tiešie perorālie antikoagulanti - DOAC) Eliquis® (apiksabāns), Pradaxa® (dabigatrāna eteksilāts, ekvivalents dabigatrāns) un Xarelto® (rivaroksabāns). Pētījums tika pasūtīts 2016. gada septembrī. Viņa pētīja šo zāļu smagas asiņošanas biežumu, salīdzinot ar citiem perorāliem antikoagulantiem (K vitamīna antagonistiem), ja tos lieto, lai novērstu asins recekļu veidošanos pacientiem ar nevalvulāru priekškambaru mirdzēšanu.

Lielas asiņošanas riska atšķirības

Pētījuma rezultāti liecina par lielas asiņošanas riska atšķirībām starp šīm zālēm. Bija arī norādes, ka klīniskajā praksē nav ievēroti ierobežojumi, īpaši brīdinājumi un piesardzības pasākumi, kaut arī tie ir ietverti zāļu aprakstā par zālēm.

Ietekme uz narkotiku lietošanu praksē?

Tagad veiktā novērtējuma mērķis ir novērtēt, vai šī pētījuma rezultāti ietekmē zāļu lietošanu klīniskajā praksē un vai ir nepieciešamas izmaiņas lietošanas nosacījumos un pašreizējos riska mazināšanas pasākumos.

!-- GDPR -->