Cialis patenta derīguma termiņš

Tomēr līdz šim ražotājam joprojām bija patents devām 5 mg un mazāk. Sākotnēji šim patentam bija jābūt derīgam vēl 2 gadus. Tomēr federālais patentu birojs oktobra beigās pasludināja patentu par spēkā neesošu pēc tam, kad ģenērisko zāļu ražotāji bija iesūdzējuši tiesā. Lilija ir iesniegusi apelāciju pret Minheni Federālajā tiesā (BGH). Spriedums joprojām nav pieņemts.

Kā Tadalafil darbojas

Līdz šim tadalafils ir vienīgais Vācijā apstiprinātais PDE-5 inhibitors, kuru var dozēt tā, lai sasniegtu nemainīgu aktīvās sastāvdaļas līmeni, kas pāriem var būt variants, kā relaksēties ar erektilo disfunkciju.