Erwinase informatīvā vēstule - 2017. gada aprīlis

Sakarā ar Erwinase® 10 000 SV / flakona pulvera injekcijas šķīduma pagatavošanai sastrēgumu piegādi, imports pašlaik ir pieejams tikai, ņemot vērā AMG 73. panta noteikumus.

Saistībā ar Erwinase® importu no Apvienotās Karalistes ražotājs informē, ka, lietojot 179a * un 180a * partijas, jāizmanto 5 μm filtru adata.