Informatīva vēstule par zolpidēmu

Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir pārvērtējusi visus datus par zolpidēma ieguvumiem un riskiem, pamatojoties uz gadījumu ziņojumiem par traucētām braukšanas spējām un ceļu satiksmes negadījumiem saistībā ar aktīvo sastāvdaļu zolpidēmu. Tika apstiprināta pozitīvā riska un ieguvuma attiecība. Tomēr informācija par produktu ir mainīta, lai samazinātu zināmo risku samazināt braukšanas spējas un garīgo modrību no rīta pēc zolpidēma lietošanas.

Šie ir šādi paziņojumi:

  • Ieteicamā deva 10 mg dienā pieaugušajiem un 5 mg dienā gados vecākiem cilvēkiem un pacientiem ar aknu darbības traucējumiem tika saglabāta. Šo devu nedrīkst pārsniegt.
  • Pacientiem jālieto mazākā efektīvā deva vienlaikus, tieši pirms gulētiešanas.
  • Zolpidēmu nedrīkst lietot otro reizi tajā pašā naktī.
  • Starp zolpidēma lietošanu un darbībām, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanu vai citu mehānismu apkalpošanu, jābūt vismaz astoņu stundu intervālam.
  • Zolpidēmu nedrīkst lietot kopā ar citām centrālas darbības zālēm, alkoholu vai nelegālām narkotikām.