Stingrākas prasības ziņošanai par 2019-nCoV

Nacionālā likumīgās veselības apdrošināšanas ārstu asociācija (KBV) sniedz informāciju par to savos pašreizējos prakses jaunumos. Tajā pašā laikā ir jānoskaidro aizdomās turētie gadījumi. Roberta Koha institūts ir publicējis rokasgrāmatu ārstiem, lai noskaidrotu aizdomas par koronavīrusu 2019-nCoV. Tam var piekļūt, izmantojot šo saiti: 2019-ncOV: Aizdomu un pasākumu izmeklēšana.

Izmaksu pieņēmums testam ar 2019-nCoV

Kopš sestdienas ir spēkā arī KBV un Nacionālo likumā noteikto veselības apdrošināšanas fondu asociācijas noslēgtā vienošanās par laboratorijas diagnostikas precizēšanu. Saskaņā ar to likumā noteiktās veselības apdrošināšanas sedz pamatotas aizdomas par jaunā koronavīrusa (2019-nCoV) testa izmaksām.

Pārbaudi tikai pamatotu aizdomu gadījumā

Tomēr šim testam ir piemērotas tikai riska grupas. Tie ir vai nu cilvēki, kas uzturējušies riska zonā (piemēram, Vuhanā, Ķīnā), vai arī ir bijuši kontakti ar personu, kas cieš no koronavīrusa (2019-nCoV), un 14 dienu laikā rodas tādi simptomi kā drudzis vai elpošanas problēmas.

Jauns GOP 32816

Pašu testu drīkst veikt tikai laboratorijas medicīnas vai mikrobioloģijas un infekcijas epidemioloģijas speciālisti. Maksu grafika postenis (GOP) 32816 tika iekļauts EBM, lai veiktu norēķinus. Veselības apdrošināšanas sabiedrības tam piešķir papildu finansējumu.

Tajā pašā laikā KBV un likumā noteikto veselības apdrošināšanas fondu centrālā asociācija (GKV-Spitzenverband) ir vienojušās, ka gadījumi, kad ir klīniskas aizdomas vai ir pierādīta infekcija ar 2019-nCoV, ir jāmarķē ar numuru 88240.

RKI uzskata, ka risks Vācijā ir zems

Neskatoties uz visu, RKI joprojām uzskata risku Vācijā par zemu. Pat pēc pirmajiem saslimšanas gadījumiem Bavārijā jaunās elpošanas ceļu slimības no Ķīnas risks Vācijas iedzīvotāju veselībai joprojām ir zems, kā savā tīmekļa vietnē ziņo RKI. Šis novērtējums īstermiņā varētu mainīties jaunu atklājumu dēļ.

Pēc RKI domām, ir jāparedz turpmāku atsevišķu gadījumu ievešana Vācijā. Šajā valstī ir iespējama arī individuāla pārraide. Roberta Koha institūts pastāvīgi reģistrē pašreizējo situāciju, novērtē visu informāciju un novērtē risku iedzīvotājiem.

Specializēta informācija ārstiem

Vietnē www.rki.de/ncov ārsti var atrast arī informāciju par gadījumu definīcijām, kā arī informāciju par diagnostiku, infekciju profilaksi un klīnisko vadību.

Vairāk ziņu par koronavīrusu 2019-nCoV

Stingrākas prasības ziņošanai par 2019-nCoV

2020. gada 4. februāris - Federālā Veselības ministrija ir izdevusi ārkārtas rīkojumu par pienākumu paziņot par jauno koronavīrusu. Tāpēc par visām iespējamām saslimšanām un nāvēm saistībā ar vīrusu jāziņo vietējam veselības departamentam.