Strādājiet veselīgi digitāli? - Pētījums par digitālo stresu

Ar digitālo tehnoloģiju un plašsaziņas līdzekļu strauji progresējošā iekļaušanās darba dzīvē sniedz daudz iespēju, taču tajā ir arī būtiski riski un trūkumi. Nodarbināto stresa un spriedzes profils ļoti mainās. Šajā pētījumā 5000 darbiniekiem tika jautāts par digitālā stresa izplatību, tā ietekmējošajiem faktoriem un sekām.

Pētījuma dalībniekus iztaujāja Fraunhofer FIT biznesa informātikas projektu grupas pētnieki, vidēja lieluma ekonomikas biznesa pētījumu centrs (BF / M-Bayreuth) un federālais darba drošības un veselības institūts pētījumam “ Veselīgs digitālais darbs?! ”.

Pētījuma rezultāti

Īsumā jāapsver pētījuma galvenie galvenie vēstījumi.

Noteikti 12 stresa faktori

Strādājot ar digitālajiem medijiem un tehnoloģijām, pastāv vismaz divpadsmit stresa faktori.

 • Veiktspējas uzraudzība
 • Caurspīdīga persona
 • neuzticamība
 • Pārtraukums
 • Plūdi
 • nenoteiktība
 • Nav pieejams
 • Neskaidra loma
 • Sarežģītība
 • Visuresamība
 • Darba nedrošība
 • sasniegumu izjūtas trūkums

No vienas puses, tas ietver faktorus, kas noved pie vairāk traucējošiem un pārtraukumiem. Ir arī faktori, kas nozīmē, ka digitālo mediju un tehnoloģiju izmantošana varētu pārkāpt privātumu. Ir arī citi faktori, kas pauž sajūtu, ka digitālās tehnoloģijas un plašsaziņas līdzekļi, kas nepieciešami darba veikšanai, nav pieejami (nepieejamība), ka paša darba progress vairs netiek pamanīts vai pieaug veiktspējas uzraudzība.

Vairāk nekā katrs astotais respondents ziņoja par spēcīgiem vai ļoti spēcīgiem stresa faktoriem

Lielākā daļa respondentu uztver zemu vai vidēju digitālā darba stresa faktoru intensitāti. Tomēr katrs trešais ziņojums ir pakļauts vismaz diviem faktoriem. Gandrīz katrs piektais respondents vismaz vienu faktoru uztver kā ļoti spēcīgu digitālo stresu.

Īpaši bieži tiek pieminēts veiktspējas monitorings un privātuma aizskārums

Divi veiktspējas uzraudzības un privātuma aizskāruma faktori ir visbiežāk minētie stresa faktori. Panākumu izjūtas trūkums un skaidrības trūkums par lomu tiek pieminēts ļoti reti.

Apsveriet digitālo stresu integrētā veidā

Digitālais stress ir saistīts ar vairākiem pamatnosacījumiem, piemēram, darba intensitāti, rīcības iespējām un vadītāja uzvedību, tāpēc digitālais stress vienmēr ir jāskata vispārējā kontekstā.

Attiecīgais ir izmantoto datu nesēju skaits un lietošanas intensitāte

Ne katra darbavieta, kas aprīkota ar digitālajām tehnoloģijām, vienādā mērā rada digitālo stresu. Izmantoto digitālo tehnoloģiju un datu nesēju skaita kombinācija un lietošanas intensitāte ietekmē slodzi. Ja tiek izmantotas tikai dažas tehnoloģijas, darbinieki reti sūdzas, ka digitālo tehnoloģiju izmantošanas dēļ viņiem jāstrādā ātrāk un vairāk. Tas ir savādāk, ja tiek reti izmantotas daudzas metodes. Tad darba devējam nepārtraukti jāmaina savas prasmes, pateicoties pastāvīgajām izmaiņām.

Digitālā stresa un veselības konteksts

Spēcīgāks digitālais stress iet roku rokā ar sliktāku veselības stāvokļa novērtējumu. Izsmelšana, aizkaitināmība un psiholoģiski traucējumi, kas saistīti ar balsta un kustību aparāta slimībām, iet roku rokā ar digitālo stresu. Jo lielāks digitālais stress, jo lielāks spēku izsīkums. Darbinieki ar augstu digitālo stresu biežāk domā par darba vai profesijas maiņu un parasti ir vairāk neapmierināti ar savu darbu.

Digitālā stresa ilgtermiņa sekas ietver

 • samazināta veiktspēja
 • Neapmierinātība ar darbu
 • mazāk saistoša ar darba vietu
 • Kairinājums
 • sūdzības par veselību
 • emocionāls izsīkums

Faktori digitālā stresa neitralizēšanai

Digitālā stresa neitralizēšanai ir dažādi organizatoriski un sociālie faktori.

Digitālais stress kļūst arvien aktuālāks, jo arvien vairāk tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas un plašsaziņas līdzekļi. Tas ietekmē gan darba ņēmējus, gan uzņēmumus. Lai sāktu preventīvus pasākumus un neitralizētu iespējamās negatīvās sekas, ir jāpalielina abu pušu informētība.

Pētījumu finansēja Federālā Izglītības un pētniecības ministrija, un tam var piekļūt, izmantojot šo saiti.

!-- GDPR -->