Sarkano roku burts Viread

Informācija par Viread 204 mg apvalkoto tablešu (aktīvā sastāvdaļa tenofovira dizoproksils), kas pieejama laikā no 2014. gada 18. septembra līdz 2017. gada 7. martam, produkta informācijā 4.2. Sadaļā “Devas un lietošanas veids” bija nepareiza informācija par devām.

Ar drošību saistītās informācijas kopsavilkums:

Iepriekš aprakstīto nepareizo devu ieteikumu dēļ pacientiem ar ķermeņa masu no 22 kg līdz <28 kg var rasties pārdozēšana.

Tāpēc ražotājs Gilead Sciences GmbH lūdz pārbaudīt pašreizējo pediatrisko pacientu vecumā no 6 līdz <12 gadiem pareizību un, ja nepieciešams, to pielāgot.

Kontakta detaļas:

Ja jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar Gilead Sciences GmbH, Fraunhoferstraße 17, 82152 Martinsried, tālr.-Nr .: 089 / 899890-0

Papildu pamatinformāciju var atrast pievienotajā Rote-Hand-Brief.